Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค ตัวต่อตัวกลุ่ม ตั้งแต่พื้นฐาน

  • 84 Replies
  • 1985 Views
Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

เมื่อวันที่ 6 มกราคมนายอัมภาพินสาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยถึงการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศผ่านระบบรดน้ำ เช่าเขาหรือไม่และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปฏิบัติการสอนที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งขอให้โรงเรียนกำหนดมาตรการป้องกัน รวมทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงการคลัง (ส ธ .) และประกาศกระทรวงยุติธรรม (ศ ธ .) และประกาศจังหวัดอย่างน้อยวันนี้จะต้องติดตามและตรวจสอบทุกวัน รายงานความปลอดภัยด้านสุขภาพเด็กเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนต่างจังหวัดสี pussy888 แดงต้องปิดให้หมดพื้นที่ควบคุมในโซนสีส้มสีเหลืองและสีเขียวตามประกาศจังหวัดและหากภาพรวมเป็นไปตามลำดับก็สามารถจัดการได้ การเรียนการสอนตามปกติกล่าวอีกนัยหนึ่งสำหรับการสอนออนไลน์เราไม่ต้องกังวลขอให้โรงเรียนที่ปิดทำการถอดบทเรียนจากการปิดโรงเรียนที่พิมพ์ COVID รอบแรกไปจัดการที่บ้านเด็กยังไม่พร้อมทางเทคนิคครูสามารถจัดเตรียมได้ การฝึกซ้อม และหนังสือเรียนจะถูกปิดและไม่ส่งผลกระทบต่อเด็ก ๆ อย่างแน่นอน ณัฐพลแต้ภาสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการได้รับคำสั่งให้จัดการเรียนการสอนเช่นยืนยันว่าจะไม่มีการเลื่อนวันหยุดของโรงเรียนหรือการสอบเพราะจะคำนวณชั่วโมงเรียนและส่งผลให้นักเรียนมัธยมปลาย 6 ยังส่งผลต่อการเข้าเรียนในระดับแข่งขันดังนั้นหากเทียบ COVID แล้วยังไม่ถูกตัดออกสพฐ. เตรียมทดสอบใหม่เอง

ที่มา : pussy888
สนใจติดต่อ : สมัครสมาชิกpussy888

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock

Kato Academy สอนเฟสบุ๊ค โฟโต้ช๊อป ถ่ายรูป ตัวต่อตัว/กลุ่ม
https://www.facebook.com/katostock